Игри

Информация за страница Пордим

В град Пордим функционират редица икономически предприятия, които в по-малка или по-голяма степен осигуряват работни места на местното население. Независимо че населеното и разположено в област Плевен място е сравнително малко, в него се помещават доста предприятия. Сред тях са например два шивашки цеха, както и една земеделска кооперация Дрен. ЕТ Росица Цочева пък е една от най-известните вериги магазини за хранителни стоки, която развива дейност в малкото Плевенско градче. ЕТ Милена 666 е друга известна хранителна верига магазини, която освен това се занимава и с производството на хлебни изделия. Анна 2003 ООД пък е местната газостанция, а товарните превози се осигуряват от ЕТ Камкомерс. ЕТ Ирина-2005 е друг магазин за хранителни стоки, който от няколко години насам също развива дейност на територията на града. Това не са всички предприятия, благодарение на които се крепи местната икономика. ЕТ Диди например е едно от най-важните такива. Освен бензиностанция и автобусни превози, тази фирма осигурява още и строителни материали за цялото местно население.

   Два музея, пряко свързани с Руско-турската освободителна война, се намират в Пордим. Единият от тях е на името на цар Александър, който е известен още и като Руски музей. Що се отнася до другия, той е на името на крал Карол и е известен сред местните жители като Румънски музей. Двата музея са разположени в оригиналните сгради,където са били отседнали двамата мъже и откъдето са давали своите заповеди и наставления по време на обсадата на Плевен. Именно между тях за пръв път е осъществена телефонна връзка в страната, като това е едно от най-значимите събития в исторически план за малкото градче. В близост до щаба на Александър се е намирала и прословутата полева болница на доктор Пирогов, на чието име е наречен Институтът по спешна хирургия в София и едно от най-добрите болнични заведения в страната. Там е осигурявано лечение и оперативна намеса на всички войници, ранени по време на битките. Общинската градска управа поддържа и двата музея в отлично състояние поне към настоящия момент, като в сградите на разположение на посетителите са голям брой документи от времето на войната. Пространствата между двете сгради пък са превърнати в красиви и уютни паркове, където има разположени експонати от времето на войната.

   Общоградският събор в Пордим е едно от най-значимите и редовно чествани от местното население събития всяка година. Датата на провеждане на събора винаги е една и съща. Това са почивните дни след 7 ноември. Няколко известни и добре познати на широката общественост личности са родом от града, което несъмнено спомага за това той да се популяризира. На първо място личи името на Иван Радоев. Той е поет и драматург, роден в града през далечната вече 1927 година. Освен него, от градчето са още три известни личности. Първият от тях е Иван Жеглов. Той е всестранно развита личност и е едновременно детски поет, журналист и писател. Асен Попов е художник, сценограф и живописец, който завършва земния си път през 1976 година. Величко Нешков е четвъртото и последно известно име от града. Той е драматург и военен белетрист, роден на 1 ноември 1914 и починал в София на 7 февруари 1991 година.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker